HAYRETTİN KARAMAN VE BİR FİKİR (!) SIPASINA DAİR

 Hüseyin avni hoca’nın kaleminden fikirleri tımar edilen Hayrettin Karaman… Fikrileri tashihe değil, tımara muhtaç zamane müçtehidi diyesiymiş ki; “Bir gönülde Ehl-i Beyt sevgisiyle Muaviye sevgisi bir araya gelmez.”…  

Üçlü saç ayağın biri olarak Üstad Necib Fazıl tarafından çok zaman önce teşhir edilen bu Hazreti Muaviye müfterisi itikad sapkını adam, 1400 küsür senelik gelecek içinde bu meseleyi vuzuha kavuşturan yüzlerce eser varken, Evrakâ (buldum) durumlarına hangi saikle düşüyor acaba? 

 Bilen varsa söylesin, diyeceğiz ama Avni Hoca’nın bu işi layıkıyla yaptığını biliyoruz. Görmek isteyenler Gurâba Dergisi’nin Şubat 2012 tarihli sayısına bakıp echel’lerin durumlarını topyekûn müşahade edebilirler.  

Garib olanı şu; kaçıncı kez yanlışları bir labaratuar titizliği doğruluğunda önüne koyulmuş, fikirleri tımar edilmişken, hâlâ aynı nakarata hangi akılla devam ediyor; anlaşılması güç.  

Bir de bunların peşine takılmış tufeylî’ler varki, sormayın gitsin. 

Adam, Cübbeli Ahmet’in üçkağıtçılıklarını anlatma bahanesiyle bir kitab yazıyor; ama dert başka… Echel’i cüheladan olan bu sapık, kitabına Hazreti Muaviye radıyallahu anha’ya saldırma kuduzluğu göstererek başlıyor. Allah Resulü’nün Vahiy Katibine dil  uzatma cinayeti… Piçliği mi demeliydik? 

Bir de, takiyyeci İslâmsızoğlu’nu Kaşar Nuri’yi methetmez mi kitabında! Ulan senin ilmin ne, irfanın ne, izânın ne, anlayışın ne? Bu vadide sana bir gram yer tahsisi keramet çapında bir hadise telakki edileceğinden, böyle bir şansında yok. Hangi cesaretle don gömlek fırladın vadiye! 

 Doğru dürüst cümle kuramayan, tashih nedir bilemeyen adam, kalkmış kitab yazıyor… Anladık, herkesin yazma, bir şeyler karalama hakkı var. Anladıkta be adam bu hak sana, kabe duvarına necasetini bırakma hakkı da mı veriyor; bunu anlayamadık!

http://www.furkandergisi.com/index.php/tr/medya-analiz/1440-basindan-notlar

Azerbaycan’a Şehid Hızır Ali Muratoğlu Camii

Azerbaycan’da yapımına başlanan camimizle Cemaatimizin önde gelen hocaefendilerinden Merhum Hızır Hocamızın ismi yaşatılırken, uzun yıllar camiden ve islami eğitimden yoksun kalan bölgede Ehli sünnet Müslümanların toplanıp ibadet edecekleri, gerektiğinde düğün vs. gibi toplantılarnı gerçekleştirecekleri bir mekan olması düşünülmüştür.

Proje Adı:

Şehid Hızır Ali Muratoğlu Camiii

Projenin Uygulanacağı Yer:

Bakü ili Nefçala beldesinde

Projenin Hedef Kitlesi:

Bu proje Bakü’deki ihvanları, talebeleri ve ailelerini kapsamaktadır. Dolayısıyla hem talebelerin kurani eğitim görmesi hem de köy halkının ve talebelerin ibadet yeri (yani cami) olarak kullanılmakta olması acısından çok önemlidir.

Projenin Gerekçesi:

Uzun yıllardır ihmal edilen ibadethane imarı ve islami eğitim eksikliğinin giderilmesi

Projenin Hedefleri ve Muhtemel Sonuçları:

1-      Bölgedeki Camii eksikliğinin giderilmesi

2-      Kaliteli kuran eğitimi verilmesi ve kaliteli müslüman sayısının arttırılması

3-      Şehit Hızır Ali hocamızın adının yaşatılması

4-      Bölgedeki İhvanların sosyal ihtiyaçlarının karşılanacağı bir mekan oluşturulması

Toplam Süre: 1 Yıl

Başlama Tarihi: Ekim 2011

Bitiş Tarihi: Ekim 2012

Azerbaycanda’ki Şehid Hızır Ali MURADOĞLU Camiinden görünüm