Kundaktan Bugüne Efendi Hazretleriyle Birlikte Olan Ahmet Ustaosmanoğlu Hoca


 
“EFENDİ HAZRETLERİ 10 YAŞINDAYKEN MÜRŞİD ARIYORDU!”
– Hocam, dilerseniz sohbetimize Efendi Hazretleriyle olan yakınlığınızı anlatarak başlayalım. 
– Efendi ile yakınlığım, annelerimiz de kardeş babalarımız da. Bir evde doğduk, bir evde büyüdük. 
Babam askerdeydi. 
Asker dönüşü köyde 3 tane erkek evlat doğdu. Birisi Mahmud Efendi, benden 40 gün büyük. İkincisi Mustafa hoca, 
üçüncüsü de ben… 1930 doğumluyuz. Ama Efendi’nin annesi O’nu 1931 doğumlu yazdırdı; asker geç gitsin, okusun diye.
– Babanızın ismi?
– Babamın ismi Osman Ustaosmanoğlu.
– Efendi’nin babasının ismi?
– Efendi’nin babasının ismi Ali Ustaosmanoğlu. Babalarımız kardeş. Ufak kardeşlerinin ismi de Hüseyin Ustaosmanoğlu. 4 kardeştiler, biri askerde kaybolmuş.


İlk Tahsil

– İlk ilim tahsiline nasıl başladınız?
– Babam bizleri okutmaya karar vermiş. O zaman okutma diye ortada hiçbir şey yok. O günün şartlarına göre ilim okuma ve okutmak yasak idi, çok baskı vardı. Kâğıtlara Elifba’ları yazmak gibi İslâm’ı hatırlatan şeylerin ortada görünmemesi gerekiyordu. Hatta köyde çocuklara kulübelerde Kur’ân öğretilirken köyün giriş taraflarına nöbetçiler konulurdu; 
jandarmaya karşı… 
O günleri hatırladıkça insanın ağlayası geliyor…
– Allah demenin yasak olduğu bir dönemde babanız size İslâm’ı nasıl öğretti?
– Babam çok zeki adamdı, tahtadan üç tane kürek yaptı. Elifba’yı o küreklere yazdı. Derse giderken o kürekleri ters çevirip omzumuza alırdık, böylece Elifba gözükmez idi. Uzaktan gelen arkadaşlara da 50 cm. uzunluğunda 10 cm. genişliğinde tahtalar hazırladı. Bu tahtalara da Elifba’yı yazdı. Gelip giderlerken tahtayı sırtlarına koyarlardı. İş bu kadar feciydi!
– Hep babanız mı okuttu?
– Babamda hafızlığı yaptık. Hafızlık bittikten sonra köyümüzün dışında bulunan Mehmet Aşık Kutlu’ya tâlime gittik. 1,5 saatlik yolu, bir müddet yürüyerek gittik geldik. 1 ayda bir Sübhâneke’yi geçemedik, o kadar sıkıydı. Orada tâlimi bitirdik, tabiî çeşitli zorluklar altında. Yemek yok, sırtımızda peynir getirirdik. Gidip gelmek zor olunca orada kalmaya başladık. Annelerimiz çok gayretliydi, her gün yemekleri oraya getirirlerdi.

Hacı Dursun Efendiyle Tanışma
– Hacı Dursun Efendiyle tanışmanız nasıl oldu? 
– Mehmet Aşık Kutlu’da tâlimi bitirdikten sonra köye geldik. Arapça okutacak kimse yok. Az da olsa Arapça bilenler var ama okutamıyorlar. Bu esnada Hacı Dursun Efendi diye bir isim duyuyorduk; büyük âlim, Fatih medreselerinde okudu, dersiâm. Kültürlü bir âlim. Ulûm-ı akliye ve ulûm- nakliyeye vakıf birisi. Ama ismi var kendi yok.
Tanışmamışız… 
– Efsane gibi…
– Efsane gibi! Hanımı vefat etmiş. Hanımı vefat edince Of’un köylerinden asil bir sülale arıyor. O sülaleden bir kızla evleneyim diye. Bizim sülaleyi tavsiye ediyorlar. Hacı Dursun Efendi evlilik için talip olunca, babamın kayınvalidesi takvalı bir insandı, o bu evlilikle ilgili bir istihare yaptı. İstiharede, hocamız Hacı Dursun Efendi’nin köyü olan Çalek’de bir elektrik santrali kurulmuş, o santral orada çalışıyor lambaları bizim köyde yanıyor! O güne kadar da köyümüzde o kadar hafız yetişti ki, her evde hafız… İş o hale geldi ki, hafız olmayana kız verilmiyordu. Köyü dolaştığın zaman, sanki arı kovanı gibi her evden Kur’ân okuyanların sesleri gelirdi. Hep Arapça okumayı bekliyoruz… Babam kızı Dursun Efendi’ye verdi…
– Hacı Dursun Efendi ders veriyor muydu?
– Dursun Efendi’nin tek bir talebesi vardı; Vardalı Osman isminde. Başka bir talebesi yok. Kalabalık bir talebe grubuyla Çalek’e gittik; Dursun Efendi’nin köyüne. Bizleri görünce O’na da okutmak gayreti geldi. Okutmaya başlayınca herkes oraya hücum etti. Rize, Erzurum, Gümüşhane, Samsun, Bayburt… Yavaş yavaş tüm Türkiye’den ilim okumak isteyenler Çalek’e geldi. Çünkü başka ilim okutan yok!
– Hacı Dursun Efendi, İslâm’ın öğretilmesinin yasak olmasına rağmen nasıl eğitim verebiliyordu? 
– Dursun Efendi bütün ağaları elinde tutardı. Bütün ağalar ona yardımcı olurdu. Tellioğlu, Çakıroğlu, Nuhoğlu gibi ne kadar ağalar varsa ona bağlıdılar. Ağalar kursun güvenliği ve ihtiyaçlarını sağlarlardı. Ağaların bu işte büyük emekleri oldu.
Ve Dursun Efendi, ağaların bu gayretine karşılık onlara minnet duymaz, o ağalara en ağır lafları da söylerdi…


Efendi Hazretleri Vuruldu!

– Hacı Dursun Efendi’nin yanında eğitimi tamamladıktan sonra ne yaptınız?
– Çalek’te okumayı bitirip icazet aldıktan sonra memleketten ayrıldık. 
İlk evvel Efendi ayrıldı. Of’un Yaranöz köyünde imamlık yaptı ve icazet verdi. 
Bazı yerlerde imamlık yaptı ve gittiği yerlerde halk tarafından tutuldu. O zaman da sofiydi.
Bir gün Efendi Hazretleriyle birlikte düğüne gittik. Düğünde çıkan bir tartışma sırasında yere düşen silahtan çıkan kurşunla Efendi Hazretleri vuruldu. Ayağından… 
Babam, çarşıda doktor olmadığı için O’nu Sürmene’ye götürdü. Sürmene’de O’nu tedavi eden doktor, bunu babamdan dinledim, dedi ki, “Bu çocuğu altınla satsalar onu alırım”. Sebeb neydi? Hani kurşun baldıra girdi çıktı ya, o zaman uyuşturucu-narkoz yok, çocuk hiç ağlamıyor. 
Ortalığı velveleye vermiyor. Doktor, “Bu çocukta bir hikmet var.” demiş. Babam, “Nerden anladın” diye sorunca, “Baksana demiri kurşunun girdiği yere sokup çıkarıyorum ama hiç ses yok” demiş.

Küçük Yaşta Mürşid Arayışı

– Çocukluğunuz nasıl geçti.
– 7-8 yaşlarında meraya inekleri yayardık. Akşam eve gelirdik, yarın daha isteki olalım diye annelerimiz bize süt verirdi, O sütten içmezdi. Annesi, “Oğlum niye içmiyorsun” diye sorduğu zaman “Köyün ortak malından otlanmıştır, içilmez; belki başkaların hakkı vardır.” derdi. Namahremden oldukça kaçardı. 
Daha sabî… Namahrem gördüğü zaman yüzünü kapatırdı. Kadınlar, “Oğlum daha akil baliğ olmadın” dediklerinde “Sen oldun ya” derdi. 
10-12 yaşlarındayken bana “Şeyh arayalım” dedi. Şeyh aramaya gittik. 
Rize’dekileri beğenmedi. Of’takileri beğenmedi. Çaykara’ya gittik beğenmedi… “Beğenmedim” demiyor ama talip de olmadı… Daha çocuğuz…

Sonra asker oldu. Askere giderken, bunu da annesinden duydum, “Ya Rabbi! Bana bir mürşid nasib et!” diye dua etmiş.
– Efendi Hazretleri’nin ailesini anlatır mısınız?
– Babası da sofiyindendi. Üzerinden kaza namazı geçmemiştir. Büyük bir tarlası vardı. Tarlanın bir ucundan diğer ucuna, bayır tarafa toprak taşırdı. Bir gün “Amca, bu senin toprak taşımanla burası dolmaz” dediğimde, “Ben de biliyorum ama burada yapacağım iki iş var. Ya tarlada çalışacağım ya da kahveye gidip dedikodu yapacağım. Hem toprak taşırken bir seferde 3 bin La ilahe illallah çekiyorum. Kahvede oturmak mı kârlı, yoksa bu mu” deyince “Bu daha kârlı” dedim.
Efendinin annesi “köyün babası” sayılırdı. Kırıkları tedavi eder, nerde bir icazet veya topluluk olursa “Oğlum hayırlı olsun” diye dua ettirirdi. Biri hacca gitse ona kağıt verir ve hacda “oğlu hayırlı olması için dua ettirirdi. Bu işe çok ehemmiyet verirdi. O zamanlar açlık zamanları. Annesi, 60 kg. kirazı sepete doldurup, sırtında Çaykaraya götürürdü. Evde gaz yok, tuz yok… o günlerde durum buydu.
Efendi’nin babasının Hac’da şu duayı yaptığını duydum: “Ya Rabbel âlemin. Benim oğlumu Hazreti Resûllah’ın sünnetine bağlı ve onu yayan insanlardan yap!”

Aranan Bulundu!

– Efendi Baba Ali Haydar Efendi ile tanışmayı anlatır mısınız?
– Askere Bandırma’ya gitti. Bandırma’da Cuma günleri, birlikten izin almak suretiyle cumaya gidiyorlar. Kıldıkları camide de, Ali Haydar Efendi’nin şeyhi Ali Rıza Efendi yatar. Ali Haydar Efendi imamın arkasında. Efendi de gerilerde. İçinden “Şu Hocaefendiyle bir tanışsam” diye geçiriyor. Ali Haydar Efendi yanındaki arkadaşına, bunu kendisi söylerdi, “Şu arkada direkten bu yana 3. askeri al getir bana…” der!

(Devam Edecek)  Furkan Dergisi, s. 5, Temmuz 2006Basından Notlar xxııı

DENKTAŞ ÖLDÜ TOPRAĞI BOL OLSUN

Kıbrısı kumarhane cennetine çeviren Mason Denktaş âhir ömründe Kelime-i Şehâdet yerine “Sevemez kimse seni benim sevdiğim kadar” şarkısıyla karısına serânâd yaparak, dar-ı bekâ’ya intikâl etti. Toprağı bol olsun!

Özellikleri; iyi bir Mason, iyi bir Kur’an Kursu ve İmam Hatib Mektebleri düşmanı. İyi bir Kıbrıs halkını dinsizleştirme Koç’u, iyi bir toprak müzakerecisi (yani, vatan’ın inancın yaşandığı yer olduğunu bilmeme şaşkınlığı demektir), iyi bir Demirel dostu, sıkı bir Türk Militaristleri dostu (yani kamuflajlı, zaman zaman kamuflajsız Ergenekoncu)… Yani, yani, yani…

Herkes bilmeli ki, bir gün bu yâniler biter, “Küllü Nefsin Zaikatül Mevt” hikmetince açılan KABİR kapısından yeni bir dünyaya girilir. Orada sorulur:

– Bay Denktaş, Allah’ın Kitabı için ne yaptın?

– Yâ Rabbi ben Kıbrıs Türkünü ve Kıbrıs toprağını kurtarmak için ömrümü verdim!

– Ey kulum, kimden kurtardın?

– Gavurlardan Yâ Rabbi!

– Gavurlar senin halkına ne yapmak istiyorlardı?

– Öldürmek veya köle etmek Yâ Rabbi!

– Ey kulum, görmüyor musun ki, bu işleri sen kendi halkına yapmışsın; ruhlarını öldürmüş onları benim dinime yaklaşmaktan menetmişsin, dolayısıyla da, Bana köle olmamanın gerektirdiği köleliğe düşürmüşsün onları!.. Ne diyorsun?

– Yâ Rabbî!.. Yâ Rabbî!.. Yâ Rabbî!..

 

HADİ ŞİMDİ DE GÜL PALYAÇO!!!

 

Bu sözü kim kime söylüyor dersiniz?.. Anlatalım. Palyaço Fransa cumhurbaşkanı oluyor, onu palyaçoluğa terfi ettirenlerse İtalyanlar. Bir süre önce Sarkozy şöyle bir laf etmişti, “Fransa’nın kredi notu asla düşmeyecek, düşerse ben ölürüm”… Daha sonra da Almanya (23 Ekim 2011) başbakanı Merkel’in, “Berlusconi’nin İtalyası için ne düşünüyorsunuz?” sorusuna Sarkozy, Merkel’e bakıp sadece gülmüştü.

Bu durumun kızdırdığı İtalyanlar şimdi bir fırsat yakalamış, Sarkozy’yi palyaçolaştırmaya çalışıyorlar. Fırsatta şu; uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poors 9 Avrupa birliği ülkesinin kredi notuyla birlikte Fransa’nın notunu da düşürmüş… Tabiî İtalyanlar harekete geçip intikam alıyorlar…

Ee, bize ne bundan, diyebilirsiniz!

Yâni, basit bir itiş kakış muamelesi, bahse değer mi, diye düşünebilirsiniz. Fakat, mesele hiç de öyle değil. Şayet bu tür dalaşmalar AB sürecinin sağlam bağlarla bağlandığı zannedilen dönemlerde olsaydı, haklısınız. Oysa, şimdi AB’nin her yönünü bir telâş almış, neredeyse eski defterler açılmak üzere. Dolayısıyla, böyle bir zamanda, böylesine bir durum hiç de hayra alâmet değil.

“Ne gibi” derseniz, anlatalım. Efendim, biz Doğulular arasında bir asırlık bir husûmet vardır. Bu husûmet tabiî değil, Batılılar’ın kotardıkları sûni bir husûmettir. Dolayısıyla husûmet sayılmaz, izâlesi kolaydır. Ve, şimdilerde yaşanan süreç de, bu sûni sürecin izâlesi sürecidir.

Batı’nın ki öyle mi ya!

Onların durumu bizdekinin tam tersi. Yâni düşmanlıkları doğal, dostlukları sûni’dir. Böyle olunca, Sarkozy’nin İtalyanları küçümsemesindeki mânânın farklılığı anlaşılır, İtalyanların Sarkozy’ye diş bilemelerinin hakikati de idrak edilir. Yüzyıllar boyu birbirini boğazlamış Batılılar, son iki-üç yüzyılda toparlanıp büsbütün doğuluların üzerine çullanmanın fırsatını yakalamışlar ve doğrusu bu işin zevkini de iyi çukarmışlar… Ama buraya kadarmış.
Şimdi hırlamalar yeniden başladı. Neden? Öküz öldü de ondan!

Yani, Batı ekonomisi tatlı hayat standartlarından uzaklaşaya başlayınca, rûhen mefluç bedeni fiziken de yere çakıldı. Anlayacağınız öküz öldü ortaklık bozuldu. Öküz: Hazza dayalı Batılı yaşam… Ortaklık: Doğuyu sömürerek elde edilen emtîa üzerine.
Öküz öldüğüne, ortaklıkta bozulduğuna göre, sırtlan dişlerini birbirlerine göstermemeleri için bir sebeb kalmadı demektir. Bundan böyle, aralarındaki şakalaşmalara bile dikkat etmek gerekir, zira kalblerine evham düşen bu canavarlar şimdi birbirlerinin arkalarını kolluyorlar. Hiç şübheniz olmasın; hiç. Yapmadıkları, yaşamadıkları şey değil bu durum, yüzyıllarca birbirlerinin kanlarını emdiler. Yeniden hazırlanıyorlar hatıralarını tazelemeye. Ne gam, diyeceğiz ama içlerindeki masumlara yazık!

http://www.furkandergisi.com/index.php/tr/medya-analiz/1412-basindan-notlar-xxiii